معارفه جناب آقای میلاد امینی به عنوان مسئول کانون مدیریت و خدمات اجتماعی بسیج اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران بزرگ

دوشنبه, 08/05/1399 - 09:41

معارفه جناب آقای میلاد امینی به عنوان مسئول کانون مدیریت و خدمات اجتماعی بسیج اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران بزرگ

img