برگزاری مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی

چهارشنبه, 10/10/1399 - 08:21

برگزاری مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی