جهاد تبیین در مکتب شهید سلیمانی

ادامه راه حاج قاسم در جهاد تبیین و جنگ روایت‌ها…

به گزارش مرکز رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج (ناب)، معاونت بررسی و گفتمان‌سازی سازمان بسیج اساتید کشور در آستانه شهادت سردار شهید حاج قاسم…