دومین جشنواره علمی شهید چمران

د, 05/23/1402 - 12:21

دومین جشنواره علمی شهید چمران

Image removed.️ برگزاری دومین جشنواره علمی شهید چمران
Image removed. این جشنواره در حوزه های علوم انسانی و هنر، علوم پایه و کشاورزی، علوم فنی و مهندسی برگزار می گردد.
Image removed.اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی سراسر کشور جهت ارسال آثار علمی به سامانه جشنواره به نشانی bajchamran.irمراجعه نمایند.
Image removed.مهلت ارسال آثار: تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۲
Image removed.تاریخ برگزاری در سطح استانی: تا ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲