سنگینی نام بسیجی در نمایندگی چمران‌ها و باکری‌ها و نوجوانان مرد سیرت

نهضت استادی بسیج دانشگاه علمی کاربردی در بیانیه‌…

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای نهضت استادی بسیج (ناب)، در متن پیام نهضت استادی بسیج دانشگاه علمی کاربردی آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم ۵…